Atsakomybės apribojimas

1. Tinklapio turinys
Autorius neprisiima atsakomybės už pateiktos informacijos tikslumą ar kokybę ir atsakomybės, jog ši informacija yra naujausia ar pilna. Visos pretenzijos autoriui dėl materialių ar nematerialių nuostolių, kuriuos sukėlė pateiktos informacijos naudojimas ar nenaudojimas, ar neteisingos arba nepilnos informacijos naudojimas, yra atmetamos, išskyrus jei nėra tyčinio autoriaus aplaidumo ar šiurkštaus neapdairumo įrodymų. Visas turinys gali būti keičiamas ir yra pateikiamas be įsipareigojimų. Autorius aiškiai pasilieka teisę be įspėjimo keisti, ištrinti, suspenduoti ar pašalinti svetainę, dalimis ar visą.

2. Nuorodos ir hipernuorodos
Tiesioginių ir netiesioginių nuorodų į išorinius tinklapius („hipernuorodas“), už kurias autorius nėra atsakingas, atveju atsakomybė iškils tik tuomet, jei autoriui buvo žinomas jų turinį ir buvo techniškai įmanoma ir galima tikėtis, jog jis užkirs kelią bet kokio tokio neteisėto turinio naudojimui. Autorius aiškiai pareiškia, kad joks neteisėtas turinys nebuvo matomas susijusiuose puslapiuose tuo metu, kai buvo sukurta nuoroda. Autorius neturi jokios įtakos esamam ir būsimam susijusių puslapių dizainui, turiniui bei autorystei ir todėl aiškiai atsiriboja nuo visų susijusių puslapių turinio, kurie buvo pakeisti po to, kai ši nuoroda buvo sukurta. Šis pareiškimas taikomas visoms autoriaus sukurtoms nuorodoms bei nuorodoms Internete, o taip pat trečių šalių įrašams svečių knygose, diskusijų forumuose, autoriaus sudarytose nuorodų direktorijose ir siuntimo nuorodose bei visose kitose duomenų bazių formose, kurių turinys gali būti prieinamas trečiosioms šalims ir gali būti jų keičiamas. Tik svetainės, į kurią yra nuoroda, teikėjas, o ne jos nuorodų į ją teikėjas yra atsakingas už neteisėtą, neteisingą ar nepilną turinį ir ypatingai už nuostolius, kylančius dėl pateiktos informacijos naudojimo ar nenaudojimo.

3. Autorinių teisių apsaugos ir prekinio ženklo apsaugos įstatymas
Autorius stengiasi laikytis pateikiamų paveikslų, grafikos, audio dokumentų, video klipų ir teksto autorinių teisių; naudoti savo sukurtus paveikslus, grafiką, audio dokumentus, video ciklus ir tekstus bei viešos zonos tekstus. Bet kokie svetainėje naudojami prekiniai ženklai ar etiketės gali būti saugomi trečiųjų šalių, yra naudojami, be apribojimų, pagal dabartinių prekinio ženklo apsaugos įstatymų nuostatas, saugant jų registruoto savininko nuosavybės teises. Neturėtų būti manoma, kad prekiniai ženklai nėra saugomi trečiųjų šalių teisių, kadangi jie yra svetainėje. Autoriaus sukurtos publikuojamos medžiagos autorinės teisės priklauso išskirtinai autoriui. Tokios grafikos, audio dokumentų, video ciklų ar tekstų kopijavimas ar naudojimas kitose elektroninėse ar spausdintinėse publikacijose nėra leidžiamas be aiškaus autoriaus sutikimo. Jeigu dydziai.lt pateikta medžiaga yra jūsų autorinis darbas ir jūs prieštaraujate medžiagos viešinimui dydziai.lt puslapyje, susisiekite su administracija adresu [email protected], pateikdami duomenis įrodančius jūsų autorinių teisių tikroviškumą. Medžiaga nedelsiant bus pašalinta iš svetainės.

4. Teisinis atsisakymo galiojimas
Šis atsisakymas turėtų būti laikomas svetainės, kuriai šis puslapis priklauso, dalimi. Jei šio teksto dalis ar atskiros jo frazės neatitinka esamos teisinės situacijos, dalinai ar visiškai, likusių dokumento dalių turinys ir galiojimas lieka nepasikeitęs.